Zomban'ny Moziky
A n t s i r a n a n a – L a R e u n i o n

Fikambanany ZOMARE Oseanina Indianina
11 Lotissement Moreau - Rivière des Roches 97470 Saint-Benoît. France
Tél : +262.2.62.71.06.42 -
www.zomare.com - E-Mail : zomare@laposte.net

Nimomba ny fikambanana
ny sekoly ny Mozika sy ny Tsinjaka ny Diego Suarez - MADAGASCAR
Fikambanana añatiny taona araiky France
Taona 2012

Fikambanana ZOMARE Oseanina Indianina
11 Lotissement Moreau - Rivière des Roches
97470 Saint-Benoît - France

Nimomba n°1 : Fañapiaña añatiny taona araiky

Ny takela taratasy mbola aminy anarany
Fikambanany ZOMARE Oseanina Indianina.

31 Euro 40 Euro 60 Euro ..... Euro

Famarinana ny momba anao eo ambany.

Nimomba n°2 : Fandrotram-bola isambolaña *

Ny fanekena latsakemboka
isambolaña aminy :

10 Euro 20 Euro 30 Euro ..... Euro

Ny fandrotranao ny taratasi-mbola ao aminy banky isambolaña.
Famarinana ny momba anao eo ambany.

* Ny fiaran-tsika añatiñi-fikambanana no avitan-tsika mampi
voatra ny fitatañam-mbola ny sekoly tsika.

Famarinana ny momba anao:

Andriamatoa, Ramatoa, Atoa
----------------------------------------------------------------------------------------
Fonenana
----------------------------------------------------------------------------------------
Code postal
----------------------------------------------------------------------------------------
Tañana
----------------------------------------------------------------------------------------
Telephone
----------------------------------------------------------------------------------------
Fax
----------------------------------------------------------------------------------------
E-Mail
----------------------------------------------------------------------------------------


Maneky ho mpikambana ZOMARE Oseanina Indianina zaho. Ny latsakemboka
izay narotsako ao aminy fikambañana.