Het Huis van de Muziek
A n t s i r a n a n a - L a R e u n i o n

Vereniging ZOMARE Indische Oceaan
11 Lotissement Moreau - Rivière des Roches 97470 Saint-Benoît. Frankrijk
Tel.: +262.2.62.71.06.42 -
www.zomare.com - het E-mail: zomare@laposte.net

Wordt Meter en Peetvader
van de School van Muziek en Dans van Diego-Suarez - MADAGASCAR
Sponsoring voor een jaar Nederland
Jaar 2012

Vereniging ZOMARE Indische Oceaan
11 Lotissement Moreau - Rivière des Roches
97470 Saint-Benot - France

De formule n°1: Enige gift voor het jaar

Ik richt een opgestelde cheque aan de orde van
de Vereniging ZOMARE Indische Oceaan.

31 Euro 40 Euro 60 Euro ..... Euro

Geeft hieronder uw personalia aan.

De formule n°2: Maandelijkse overschrijving *

Ik opteer voor een overschrijving
het maandblad van:

10 Euro 20 Euro 30 Euro ..... Euro

Hiertoe onderneem ik de stappen bij mijn bank.
Geeft hieronder uw personalia aan.

* Met dit soort sponsoring, waarborgen wij alle
het jaar op school een begroting van regelmatige werking.

Uw personalia:

Mevrouw, Juffrouw, de Heer.
--------------------------------------------------------------------------------
Adres
--------------------------------------------------------------------------------
Postcode
--------------------------------------------------------------------------------
Stad
--------------------------------------------------------------------------------
Telefoon
--------------------------------------------------------------------------------
Telefax
--------------------------------------------------------------------------------
Courriel
--------------------------------------------------------------------------------


Ik word van de vereniging ZOMARE Indische Oceaan lid. Mijn bijdrage wordt in de sponsoring ingesloten.